ปฏิทินกิจกรรม KM
(ค้นพบทั้งหมด 36 อัลบั้ม : แบ่งเป็น 8 หน้า)   หน้า:  ย้อนกลับ 1  2  3  4  5  6  7  8  ถัดไป

การประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ของ รร.สบ.สบ.ทร.
เมื่อ ๑๔ พ.ย.๕๗ รร.สบ.สบ.ทร.จัดการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ของ รร.สบ.สบ.ทร.(KM) เพื่อเตรียมการดำเนินการการจัดการความรู้ฯ ของ รร.สบ.สบ.ทร.ประจำปี งป.๕๘


หน่วยงานที่จัด/เกี่ยวข้อง : โรงเรียนสารบรรณ

นำเข้าเมื่อ 17 พ.ย. 2557 เวลา 13:25:03

โดย จ.ต.กฤษณะ อบรมชอบ

จำนวนผู้เข้าดู 1093 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ครั้งที่ ๑ / งป.๕๘
น.อ.หญิง หยาดนภา บุญอนันต์ รอง จก.สบ.ทร. (๑) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของ สบ.ทร. เกี่ยวกับแนวทางการจัดการความรู้ของ สบ.ทร. ประจำปี งป.๕๘ ในวันพุธที่ ๑๒ พ.ย.๕๗ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม สบ.ทร. (๑)


หน่วยงานที่จัด/เกี่ยวข้อง : ส่วนบังคับบัญชา

นำเข้าเมื่อ 14 พ.ย. 2557 เวลา 14:35:52

โดย น.ท.จตุรงค์ กิจสมบัติ

จำนวนผู้เข้าดู 962 ครั้ง

การจัดแสดงองค์ความรู้ของ สบ.ทร.ใน "วันแห่งการจัดการความรู้ของ ทร."
พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผบ.ทร.ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบู้ธแสดงองค์ความรู้ของ สบ.ทร. ในงาน"วันแห่งการจัดการความรู้ของ ทร." โดยมี น.อ.หญิง วิมลลักษณ์ เมืองศรี รอง จก.สบ.ทร.ให้การต้อนรับ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุม ทร. เมื่อ 20 ส.ค.57


หน่วยงานที่จัด/เกี่ยวข้อง : ส่วนบังคับบัญชา

นำเข้าเมื่อ 25 ส.ค. 2557 เวลา 10:40:28

โดย ร.อ.มนูญ เมืองศิริ

จำนวนผู้เข้าดู 966 ครั้ง

แถลงผลการจัดการความรู้ สบ.ทร.
ใน ๑๔ ส.ค.๕๗ กำลังพล รร.สบ.สบ.ทร.เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ของ สบ.ทร.ประจำปี งป.๕๗ เพื่อแถลงผลงาน "องค์ความรู้ การบริหารงบประมาณตามโครงการศึกษา" ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ เขตบางพลัด โดยมี จก.สบ.ทร.เป็นประธาน


หน่วยงานที่จัด/เกี่ยวข้อง : โรงเรียนสารบรรณ

นำเข้าเมื่อ 18 ส.ค. 2557 เวลา 11:10:56

โดย น.อ.ชาญชัย บุญเจริญผล

จำนวนผู้เข้าดู 1051 ครั้ง

รอง จก.สบ.ทร. (๒) ชมการสาธิต KM
น.อ.หญิง วิมลลักษณ์ เมืองศรี รอง จก.สบ.ทร. (๒) และคณะ (KT) เข้าเยี่ยมชมการสาธิตการทำปกประกาศนียบัตรและการผูกโบว์ ซึ่งเป็นการจัดการความรู้ (KM) ของ กรพ.สบ.ทร. โดยมี น.อ.ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน ผอ.กรพ.สบ.ทร. และคณะกรรมการการจัดการความรู้ของ กรพ.สบ.ทร....


หน่วยงานที่จัด/เกี่ยวข้อง : กองโรงพิมพ์

นำเข้าเมื่อ 22 ก.ค. 2557 เวลา 11:41:18

โดย น.ท.เพิ่มศักดิ์ กรศรี

จำนวนผู้เข้าดู 1134 ครั้ง

(ค้นพบทั้งหมด 36 อัลบั้ม : แบ่งเป็น 8 หน้า)   หน้า:  ย้อนกลับ 1  2  3  4  5  6  7  8  ถัดไป