ปฏิทินกิจกรรม KM
(ค้นพบทั้งหมด 36 อัลบั้ม : แบ่งเป็น 8 หน้า)   หน้า:  ย้อนกลับ 1  2  3  4  5  6  7  8  ถัดไป

ประชุมจัดทำองค์ความรู้ รร.สบ.สบ.ทร. (KM)
รร.สบ.สบ.ทร.จัดการประชุมหารือครูช่วยสอนวิชางานสารบรรณและธุรการ เพื่อกำหนดองค์ความรู้ ในการจัดทำการจัดการความรู้ ประจำปี งป.๖๐ เสนอคณะกรรมการจัดการความรู้ของ สบ.ทร. เมื่อวันพุธที่ ๗ ธ.ค.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ ณ รร.สบ.สบ.ทร.


หน่วยงานที่จัด/เกี่ยวข้อง : โรงเรียนสารบรรณ

นำเข้าเมื่อ 8 ธ.ค. 2559 เวลา 09:03:30

โดย จ.ท.กฤษณะ อบรมชอบ

จำนวนผู้เข้าดู 1077 ครั้ง

การประชุมการจัดการความรู้ครั้งที่ 1
น.อ.เจตนา กนิษฐานนท์ รอง จก.สบ.ทร.เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของ สบ.ทร.ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 1 ธ.ค.59 ณ ห้องประชุม สบ.ทร.1


หน่วยงานที่จัด/เกี่ยวข้อง : ส่วนบังคับบัญชา

นำเข้าเมื่อ 1 ธ.ค. 2559 เวลา 14:00:27

โดย พ.จ.อ.สมเกียรติ ไทยทำนัส

จำนวนผู้เข้าดู 995 ครั้ง

วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปี 2559
พล.ร.ต.ทรงวุฒิ บุญอินทร์ จก.สบ.ทร. เป็นผู้แทนรับรางวัลการจัดการความรู้ระดับก้าวหน้าของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมี พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผบ.ทร. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในงานวันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปี 2559 ที่จัดขึ้น ณ หอป...


หน่วยงานที่จัด/เกี่ยวข้อง : ส่วนบังคับบัญชา

นำเข้าเมื่อ 5 ก.ย. 2559 เวลา 11:29:35

โดย พ.จ.ท.อุเทน วัฒนศิริ

จำนวนผู้เข้าดู 1010 ครั้ง

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการพิมพ์หนังสือราชการ
คณะกรรมการจัดการความรู้ของ สบ.ทร.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการพิมพ์หนังสือราชการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการพิมพ์หนังสือราชการให้กำลังพล สบ.ทร. และกำลังพลของกรมฝ่ายอำนวยการ (ผู้รับบริการ) ชั้นยศ จ.ต. - น.อ. ...


หน่วยงานที่จัด/เกี่ยวข้อง : กองสารบรรณ

นำเข้าเมื่อ 11 เม.ย. 2559 เวลา 08:52:24

โดย ว่าที่ ร.อ.อนุรักษ์ แรงกลาง

จำนวนผู้เข้าดู 1107 ครั้ง

การพัฒนาผู้ส่งเสริมการจัดการความรู้ของ สบ.ทร
น.อ.หญิง หยาดนภา บุญอนันต์ รอง จก.สบ.ทร. เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ (KM) ของ สบ.ทร. หัวข้อ "การพัฒนาผู้ส่งเสริมการจัดการความรู้ของ สบ.ทร." เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม สบ.ทร. โดยมี น.อ.หญิง ผศ.ขนิษนาฏ รัตนพฤกษ์ ...


หน่วยงานที่จัด/เกี่ยวข้อง : ส่วนบังคับบัญชา

นำเข้าเมื่อ 23 ธ.ค. 2558 เวลา 10:28:50

โดย พ.จ.ต.อุเทน วัฒนศิริ

จำนวนผู้เข้าดู 981 ครั้ง

(ค้นพบทั้งหมด 36 อัลบั้ม : แบ่งเป็น 8 หน้า)   หน้า:  ย้อนกลับ 1  2  3  4  5  6  7  8  ถัดไป