ปฏิทินกิจกรรม KM
(ค้นพบทั้งหมด 36 อัลบั้ม : แบ่งเป็น 8 หน้า)   หน้า:  ย้อนกลับ 1  2  3  4  5  6  7  8  ถัดไป

ประชุมแนวทางการจัดการความรู้ของ สบ.ทร.
น.อ.หญิง หยาดนภา บุญอนันต์ ประธานกรรมการจัดการความรู้ของ สบ.ทร. และ รอง จก.สบ.ทร. ขอเชิญคณะกรรมการจัดการความรู้ของ สบ.ทร. ร่วมประชุมแนวทางการจัดการความรู้ของ สบ.ทร. ประจำปี งป.๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ พ.ย.๕๘


หน่วยงานที่จัด/เกี่ยวข้อง : ส่วนบังคับบัญชา

นำเข้าเมื่อ 6 พ.ย. 2558 เวลา 11:18:59

โดย พ.จ.ท.สมเกียรติ ไทยทำนัส

จำนวนผู้เข้าดู 1019 ครั้ง

รับรางวัลหน่วยที่มีผลการจัดการความรู้ของ ทร. ระดับก้าวหน้า
พล.ร.อ.ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผบ.ทร.มอบรางวัลหน่วยที่มีผลการจัดการความรู้ของ ทร. ระดับก้าวหน้า แก่ พล.ร.ต.สมหมาย วงษ์จันทร์ จก.สบ.ทร. ณ หอประชุม ทร. เมื่อ 5 ส.ค.58


หน่วยงานที่จัด/เกี่ยวข้อง : ส่วนบังคับบัญชา

นำเข้าเมื่อ 5 ส.ค. 2558 เวลา 19:06:58

โดย น.ต.มนูญ เมืองศิริ

จำนวนผู้เข้าดู 944 ครั้ง

นิทรรศการการจัดการความรู้ของ สบ.ทร.ประจำปี 2558
พล.ร.ต.สมหมาย วงษ์จันทร์ จก.สบ.ทร.เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการการจัดการความรู้ของ สบ.ทร.ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุม สบ.ทร.2 เมื่อ 23 ก.ค.58


หน่วยงานที่จัด/เกี่ยวข้อง : ส่วนบังคับบัญชา

นำเข้าเมื่อ 29 ก.ค. 2558 เวลา 16:06:20

โดย น.ต.มนูญ เมืองศิริ

จำนวนผู้เข้าดู 990 ครั้ง

จัดอบรมเทคนิคการใช้โปรแกรมประมวลผลคำในการพิมพ์หนังสือราชการ
สบ.ทร.จัดอบรมเทคนิคการใช้โปรแกรมประมวลผลคำในการพิมพ์หนังสือราชการ ให้แก่กำลังพล สบ.ทร. ใน 20 พ.ค.58 ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์กลาง รร.สบ.สบ.ทร.


หน่วยงานที่จัด/เกี่ยวข้อง : กองสารบรรณ

นำเข้าเมื่อ 26 พ.ค. 2558 เวลา 08:30:28

โดย ร.ท.อนุรักษ์ แรงกลาง

จำนวนผู้เข้าดู 1111 ครั้ง

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการใช้โปรแกรมประมวลผลคำในการพิมพ์หนังสือราชการ ครั้งที่ 4
สบ.ทร.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการใช้โปรแกรมประมวลผลคำในการพิมพ์หนังสือราชการ ครั้งที่ 4 ให้แก่ข้าราชการ นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. ประจำปี งป.58 ใน 8 พ.ค.58 ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์กลาง รร.สบ.สบ.ทร.


หน่วยงานที่จัด/เกี่ยวข้อง : กองสารบรรณ

นำเข้าเมื่อ 12 พ.ค. 2558 เวลา 12:27:46

โดย ร.ท.อนุรักษ์ แรงกลาง

จำนวนผู้เข้าดู 1124 ครั้ง

(ค้นพบทั้งหมด 36 อัลบั้ม : แบ่งเป็น 8 หน้า)   หน้า:  ย้อนกลับ 1  2  3  4  5  6  7  8  ถัดไป