ปฏิทินกิจกรรม KM
(ค้นพบทั้งหมด 36 อัลบั้ม : แบ่งเป็น 8 หน้า)   หน้า:  ย้อนกลับ 1  2  3  4  5  6  7  8  ถัดไป

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการใช้โปรแกรมประมวลผลคำในการพิมพ์หนังสือราชการ ครั้งที่ 3
สบ.ทร.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการใช้โปรแกรมประมวลผลคำในการพิมพ์หนังสือราชการ ครั้งที่ 3 ให้แก่ข้าราชการ นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. ประจำปี งป.58 ใน 27 เม.ย.58 ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์กลาง รร.สบ.สบ.ทร. ในการนี้ น.อ.หญิง หยาดนภา บุญอนันต์...


หน่วยงานที่จัด/เกี่ยวข้อง : กองสารบรรณ

นำเข้าเมื่อ 28 เม.ย. 2558 เวลา 11:30:16

โดย ร.ท.อนุรักษ์ แรงกลาง

จำนวนผู้เข้าดู 1099 ครั้ง

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการใช้โปรแกรมประมวลผลคำในการพิมพ์หนังสือราชการ ครั้งที่ 2
สบ.ทร.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการใช้โปรแกรมประมวลผลคำในการพิมพ์หนังสือราชการ ครั้งที่ 2 ให้แก่ข้าราชการ นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. ประจำปี งป.58 ใน 17 เม.ย.58 ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์กลาง รร.สบ.สบ.ทร.


หน่วยงานที่จัด/เกี่ยวข้อง : กองสารบรรณ

นำเข้าเมื่อ 17 เม.ย. 2558 เวลา 15:20:11

โดย ร.ท.อนุรักษ์ แรงกลาง

จำนวนผู้เข้าดู 1117 ครั้ง

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการใช้โปรแกรมประมวลผลคำในการพิมพ์หนังสือราชการ
สบ.ทร.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการใช้โปรแกรมประมวลผลคำในการพิมพ์หนังสือราชการ ให้แก่ข้าราชการ นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. ประจำปี งป.58 ใน 7 เม.ย.58 ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์กลาง รร.สบ.สบ.ทร.


หน่วยงานที่จัด/เกี่ยวข้อง : กองสารบรรณ

นำเข้าเมื่อ 9 เม.ย. 2558 เวลา 13:50:36

โดย ร.ท.อนุรักษ์ แรงกลาง

จำนวนผู้เข้าดู 1117 ครั้ง

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการจัดการความรู้ของ สบ.ทร.
พล.ร.ต.สมหมาย วงษ์จันทร์ จก.สบ.ทร. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการจัดการความรู้ของ สบ.ทร. เรื่อง วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ณ ห้องประชุม สบ.ทร.2 เมื่อ 1 เม.ย.58


หน่วยงานที่จัด/เกี่ยวข้อง : ส่วนบังคับบัญชา

นำเข้าเมื่อ 2 เม.ย. 2558 เวลา 22:54:27

โดย ว่าที่ น.ต.มนูญ เมืองศิริ

จำนวนผู้เข้าดู 949 ครั้ง

ประชุม KM กรพ.สบ.ทร.
น.อ.วงษ์สถิตย์ เปลี่ยนแสงศรี รอง ผอ.กรพ.สบ.ทร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ของ กรพ.สบ.ทร.ครั้งที่๑/งป.๕๘ ณ ห้องประชุม กรพ.สบ.ทร.


หน่วยงานที่จัด/เกี่ยวข้อง : กองโรงพิมพ์

นำเข้าเมื่อ 25 ธ.ค. 2557 เวลา 09:37:33

โดย ว่าที่ น.ท.มนัส ทองมา

จำนวนผู้เข้าดู 1155 ครั้ง

(ค้นพบทั้งหมด 36 อัลบั้ม : แบ่งเป็น 8 หน้า)   หน้า:  ย้อนกลับ 1  2  3  4  5  6  7  8  ถัดไป