ปฏิทินกิจกรรม KM
(ค้นพบทั้งหมด 36 อัลบั้ม : แบ่งเป็น 8 หน้า)   หน้า:  ย้อนกลับ 1  2  3  4  5  6  7  8  ถัดไป

การประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ของ รร.สบ.สบ.ทร.
ใน ๑๖ ก.ค.๕๗ เวลา ๑๓๓๐ รร.สบ.สบ.ทร.จัดการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ของ รร.สบ.สบ.ทร.(KM) เพื่อเตรียมการแถลงผลการจัดการความรู้ฯ ใน ๑๔ ส.ค.๕๗ ณ รร.รอยัลซิตี้


หน่วยงานที่จัด/เกี่ยวข้อง : โรงเรียนสารบรรณ

นำเข้าเมื่อ 17 ก.ค. 2557 เวลา 15:28:20

โดย จ.อ.หญิง สุภัทรา เพิ่มกุศล

จำนวนผู้เข้าดู 1075 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของ สบ.ทร. (กลุ่มย่อย) "การแก้ไขหนังสือราชการ"
น.อ.หญิง อภิรดี จันทวงศ์ นปก.ประจำ สบ.ทร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของ สบ.ทร.(กลุ่มย่อย) "การแก้ไขหนังสือราชการ" ณ ห้องประชุมย่อย สบ.ทร.ชั้น 3 อาคาร สบ.ทร. เมื่อ 31 มี.ค.57


หน่วยงานที่จัด/เกี่ยวข้อง : ส่วนบังคับบัญชา

นำเข้าเมื่อ 31 มี.ค. 2557 เวลา 14:38:30

โดย ร.อ.มนูญ เมืองศิริ

จำนวนผู้เข้าดู 980 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของ สบ.ทร.เพื่อจัดทำแผนแม่บท
น.อ.หญิง วิมลลักษณ์ เมืองศรี รอง จก.สบ.ทร.(2) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของ สบ.ทร.เพื่อจัดทำแผนแม่บทของ สบ.ทร. ปี 57 - 60 ณ ห้องประชุม สบ.ทร. เมื่อ 24 มี.ค.57


หน่วยงานที่จัด/เกี่ยวข้อง : ส่วนบังคับบัญชา

นำเข้าเมื่อ 26 มี.ค. 2557 เวลา 08:50:56

โดย ร.อ.มนูญ เมืองศิริ

จำนวนผู้เข้าดู 965 ครั้ง

สัมมนาการจัดการความรู้ของกรมสารบรรณทหารเรือ เรื่อง "การจัดการความรู้อย่างไร ให้ใช้ได้ผลกับทุกคน"
พล.ร.ต.ปัญญา เล็กบัว จก.สบ.ทร.เป็นประธานเปิดการสัมมนาการจัดการความรู้ของกรมสารบรรณทหารเรือ เรื่อง "การจัดการความรู้อย่างไร ให้ใช้ได้ผลกับทุกคน" ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ เมื่อ 14 มี.ค.57


หน่วยงานที่จัด/เกี่ยวข้อง : ส่วนบังคับบัญชา

นำเข้าเมื่อ 19 มี.ค. 2557 เวลา 11:23:08

โดย ร.อ.มนูญ เมืองศิริ

จำนวนผู้เข้าดู 964 ครั้ง

สบ.ทร.ศึกษาดูงานการจัดการความรู้ของ พร.
น.อ.หญิง วิมลลักษณ์ เมืองศรี รอง จก.สบ.ทร.(๒) นำคณะกรรมการการจัดการความรู้ของ สบ.ทร.ศึกษาดูงานการจัดการความรู้ของ พร. เมือ ๒๐ ก.พ.๕๗


หน่วยงานที่จัด/เกี่ยวข้อง : ส่วนบังคับบัญชา

นำเข้าเมื่อ 27 ก.พ. 2557 เวลา 15:08:48

โดย ร.อ.มนูญ เมืองศิริ

จำนวนผู้เข้าดู 986 ครั้ง

(ค้นพบทั้งหมด 36 อัลบั้ม : แบ่งเป็น 8 หน้า)   หน้า:  ย้อนกลับ 1  2  3  4  5  6  7  8  ถัดไป