ปฏิทินกิจกรรม KM
(ค้นพบทั้งหมด 36 อัลบั้ม : แบ่งเป็น 8 หน้า)   หน้า:  ย้อนกลับ 1  2  3  4  5  6  7  8  ถัดไป

นักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ.พรรค พศ. เหล่า สบ.ประจำปี งป.๕๗ แถลงผลการจัดการความรู้
ใน ๑๗ ก.พ.๕๗ นักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ.พรรค พศ. เหล่า สบ.ประจำปี งป.๕๗ แถลงผลการจัดการความรู้ โดย รร.สบ.สบ.ทร.มอบหมายให้นักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ.พรรค พศ. เหล่า สบ. ไปค้นคว้า และจัดบอร์ดนิทรรศการ ประชาคมอาเซี...


หน่วยงานที่จัด/เกี่ยวข้อง : โรงเรียนสารบรรณ

นำเข้าเมื่อ 17 ก.พ. 2557 เวลา 15:25:16

โดย จ.อ.หญิง สุภัทรา เพิ่มกุศล

จำนวนผู้เข้าดู 1088 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของ สบ.ทร.
น.อ.หญิง วิมลลักษณ์ เมืองศรี รอง จก.สบ.ทร.(2) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของ สบ.ทร.เพื่อชี้แจงและพิจารณาแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ สบ.ทร. 57 - 60 เมื่อ 9 ม.ค.57 ณ ห้องประชุม กรพ.สบ.ทร.


หน่วยงานที่จัด/เกี่ยวข้อง : ส่วนบังคับบัญชา

นำเข้าเมื่อ 10 ม.ค. 2557 เวลา 14:41:24

โดย ร.อ.มนูญ เมืองศิริ

จำนวนผู้เข้าดู 956 ครั้ง

ประชุมการจัดการความรู้ กองสารบรรณ
น.อ.หญิง รัชนันท์ บำเหน็จพันธุ์ ผอ.กสบ.สบ.ทร. ชี้แจงแนวทางการดำเนินการการจัดการความรู้ของ สบ.ทร.ให้แก่กำลังพลในสังกัดทราบ เมื่อ 22 พ.ย.56 ณ กสบ.สบ.ทร.


หน่วยงานที่จัด/เกี่ยวข้อง : กองสารบรรณ

นำเข้าเมื่อ 22 พ.ย. 2556 เวลา 16:02:43

โดย ร.ท.อนุรักษ์ แรงกลาง

จำนวนผู้เข้าดู 1093 ครั้ง

ชี้แจง
น.อ.เจตนา กนิษฐานนท์ ผอ.กผค.สบ.ทร.ชี้แจงแนวทางการดำเนินการการจัดการความรู้ของ สบ.ทร.ให้แก่กำลังพลในสังกัดทราบ เมื่อ 20 พ.ย.56 ณ กผค.สบ.ทร.


หน่วยงานที่จัด/เกี่ยวข้อง : กองแผนและโครงการ

นำเข้าเมื่อ 20 พ.ย. 2556 เวลา 09:59:16

โดย ร.อ.มนูญ เมืองศิริ

จำนวนผู้เข้าดู 1086 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของ สบ.ทร.
น.อ.หญิง วิมลลักษณ์ เมืองศรี ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ของ สบ.ทร.และ รอง จก.สบ.ทร.(2) ประชุมหารือและวางแผนการดำเนินการจัดการความรู้ของ สบ.ทร.ในปี งป.57 เมื่อ 19 พ.ย.56 ณ ห้องประชุม กรพ.สบ.ทร.


หน่วยงานที่จัด/เกี่ยวข้อง : ส่วนบังคับบัญชา

นำเข้าเมื่อ 19 พ.ย. 2556 เวลา 15:10:28

โดย ร.อ.มนูญ เมืองศิริ

จำนวนผู้เข้าดู 981 ครั้ง

(ค้นพบทั้งหมด 36 อัลบั้ม : แบ่งเป็น 8 หน้า)   หน้า:  ย้อนกลับ 1  2  3  4  5  6  7  8  ถัดไป