:: ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์ กรมสารบรรณทหารเรือ ::

Template2Go

ปี 2558 กรมสารบรรณทหารเรือได้ทำ Best Practice เรื่อง “เทคนิคการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการพิมพ์หนังสือราชการ” เผยแพร่ในงาน KM Day ของกองทัพเรือ และได้จัดทำเป็นแม่แบบ (Template) แจกจ่ายแก่ผู้ร่วมงานด้วย

ใน ปี 2560 นี้ กรมสารบรรณทหารเรือได้นำแม่แบบ (Template) ของหนังสือราชการจาก BP ดังกล่าวมาปรับปรุงใหม่ ให้เป็น Template2go ที่พร้อมใช้งาน โดยเพิ่มแบบ Template จาก 9 แบบ เป็น 19 แบบ โดยจะสามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน ทำให้สามารถเลือกใช้งานได้สะดวกและง่ายกว่าแบบเดิม อีกทั้งยังสามารถตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่มิใช่ข้าราชการเหล่าทหารสารบรรณ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่ในการจัดทำหนังสือราชการซึ่งต้องร่างและพิมพ์งานเองได้เป็นอย่างดี และได้เผยแพร่ในงาน “โชว์ แชร์ ช็อป ใช้”ของกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 16 ม.ค.61 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ใช้งานที่เป็นข้าราชการของหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ โดยหน่วยผู้ใช้ได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะและความต้องการ คณะทำงานจึงได้นำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงจาก “1 Template 1 รูปแบบ” เป็น “1 Template หลายรูปแบบ” เพิ่มเติมจากเดิมอีก จำนวน 6 แม่แบบ รวมเป็นแม่แบบหนังสือราชการพร้อมใช้ จำนวนทั้งสิ้น 25 แม่แบบ พร้อมทั้งได้จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่กำลังพลของกรมสารบรรณทหารเรือที่ต้องปฏิบัติงานในการจัดทำหนังสือราชการ

- แสดงความคิดเห็น>>http://www.admin.navy.mi.th/template2go/index_comment.php

ดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ
- คู่มือ template2go (แก้ไขปรับปรุง 26 ก.ค.2561).pdfขนาดไฟล์ 4.27 MB
ดาวน์โหลด 4,176 ครั้ง

- การใช้ Shortcut และการเว้นวรรคตอน.pdfขนาดไฟล์ 417.72 KB
ดาวน์โหลด 1,994 ครั้ง

- template_01 ภายนอก (เรียน).dotขนาดไฟล์ 77.50 KB
ดาวน์โหลด 3,631 ครั้ง

- template_02 ภายนอก (กราบเรียน).dotขนาดไฟล์ 78.00 KB
ดาวน์โหลด 1,321 ครั้ง

- template_03 ภายนอก (ขอนมัสการด้วยความเคารพ).dotขนาดไฟล์ 78.00 KB
ดาวน์โหลด 1,054 ครั้ง

- template_04 ภายนอก (ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง).dotขนาดไฟล์ 78.00 KB
ดาวน์โหลด 860 ครั้ง

- template_05 ภายนอก (ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง).dotขนาดไฟล์ 78.00 KB
ดาวน์โหลด 827 ครั้ง

- template_06 ภายใน (กระดาษตราครุฑ).dotขนาดไฟล์ 78.00 KB
ดาวน์โหลด 2,104 ครั้ง

- template_07 ภายใน (กระดาษบันทึกข้อความ_ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร).dotขนาดไฟล์ 82.50 KB
ดาวน์โหลด 3,074 ครั้ง

- template_08 ภายใน (กระดาษบันทึกข้อความ_ขึ้นต้นด้วยตัวเลข).dotขนาดไฟล์ 84.00 KB
ดาวน์โหลด 1,626 ครั้ง

- template_09 บันทึก (ข้อความขึ้นต้นด้วยตัวอักษร).dotขนาดไฟล์ 84.00 KB
ดาวน์โหลด 3,458 ครั้ง

- template_10 บันทึก (ข้อความขึ้นต้นด้วยตัวเลข).dotขนาดไฟล์ 85.00 KB
ดาวน์โหลด 1,905 ครั้ง

- template_11 ประทับตรา (คำเต็ม).dotขนาดไฟล์ 73.00 KB
ดาวน์โหลด 1,002 ครั้ง

- template_12 ประทับตรา (คำย่อ).dotขนาดไฟล์ 73.00 KB
ดาวน์โหลด 823 ครั้ง

- template_13 คำสั่ง.dotขนาดไฟล์ 73.50 KB
ดาวน์โหลด 2,121 ครั้ง

- template_14 คำสั่ง (กรณีรับคำสั่ง).dotขนาดไฟล์ 74.00 KB
ดาวน์โหลด 1,291 ครั้ง

- template_15 ระเบียบ.dotขนาดไฟล์ 78.00 KB
ดาวน์โหลด 976 ครั้ง

- template_16 ประกาศ.dotขนาดไฟล์ 75.00 KB
ดาวน์โหลด 964 ครั้ง

- template_17 ประกาศ (กรณีทำการแทน).dotขนาดไฟล์ 76.00 KB
ดาวน์โหลด 830 ครั้ง

- template_18 รับรอง.dotขนาดไฟล์ 77.50 KB
ดาวน์โหลด 1,473 ครั้ง

- template_19 รายงานการประชุม.dotขนาดไฟล์ 63.50 KB
ดาวน์โหลด 1,407 ครั้ง

- template_20 ปะหน้า+บันทึก.dotขนาดไฟล์ 88.50 KB
ดาวน์โหลด 903 ครั้ง

- template_21 ปะหน้า+บันทึก+คำสั่ง.dotขนาดไฟล์ 97.50 KB
ดาวน์โหลด 499 ครั้ง

- template_22 ปะหน้า+บันทึก+ภายนอก+ภายใน.dotขนาดไฟล์ 109.00 KB
ดาวน์โหลด 563 ครั้ง

- template_23 ปะหน้า+รายงานการประชุม.dotขนาดไฟล์ 105.50 KB
ดาวน์โหลด 475 ครั้ง

- template_24 ปะหน้า+หนังสือรับรอง.dotขนาดไฟล์ 86.00 KB
ดาวน์โหลด 563 ครั้ง

- template_25 ปะหน้า+คำสั่ง+ระเบียบ+ประกาศ.dotขนาดไฟล์ 102.50 KB
ดาวน์โหลด 614 ครั้ง

ที่มา
ผู้นำเข้า
วันที่นำเข้า
จำนวนผู้อ่าน
:
:
:
:
กองสารบรรณ
ร.อ.อนุรักษ์ แรงกลาง
15 ม.ค.61 [14:18:10]
25,468 ครั้ง