:: ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์ กรมสารบรรณทหารเรือ ::

Template2Go

ปี 2558 กรมสารบรรณทหารเรือได้ทำ Best Practice เรื่อง “เทคนิคการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการพิมพ์หนังสือราชการ” เผยแพร่ในงาน KM Day ของกองทัพเรือ และได้จัดทำเป็นแม่แบบ (Template) แจกจ่ายแก่ผู้ร่วมงานด้วย

ใน ปี 2560 นี้ กรมสารบรรณทหารเรือได้นำแม่แบบ (Template) ของหนังสือราชการจาก BP ดังกล่าวมาปรับปรุงใหม่ ให้เป็น Template2go ที่พร้อมใช้งาน โดยเพิ่มแบบ Template จาก 9 แบบ เป็น 19 แบบ มีคู่มือการเข้าใช้งานและคำแนะนำในการพิมพ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน ทำให้สามารถเลือกใช้งานได้สะดวกและง่ายกว่าแบบเดิม อีกทั้งยังสามารถตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่มิใช่ข้าราชการเหล่าสารบรรณ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่ในการจัดทำหนังสือราชการซึ่งต้องร่างและพิมพ์งานเองได้เป็นอย่างดี

- แสดงความคิดเห็น>>http://www.admin.navy.mi.th/template2go/index_comment.php

ดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ
- คู่มือ Template2Go ขนาด A4.pdfขนาดไฟล์ 2.90 MB
ดาวน์โหลด 1,783 ครั้ง

- คู่มือ Template2Go แบบ Booklet.pdfขนาดไฟล์ 5.83 MB
ดาวน์โหลด 712 ครั้ง

- template_01 ภายนอก (เรียน).dotขนาดไฟล์ 65.50 KB
ดาวน์โหลด 1,379 ครั้ง

- template_02 ภายนอก (กราบเรียน).dotขนาดไฟล์ 65.50 KB
ดาวน์โหลด 538 ครั้ง

- template_03 ภายนอก (ขอนมัสการด้วยความเคารพ).dotขนาดไฟล์ 65.50 KB
ดาวน์โหลด 450 ครั้ง

- template_04 ภายนอก (ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง).dotขนาดไฟล์ 65.50 KB
ดาวน์โหลด 362 ครั้ง

- template_05 ภายนอก (ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง).dotขนาดไฟล์ 65.50 KB
ดาวน์โหลด 337 ครั้ง

- template_06 ภายใน (กระดาษตราครุฑ).dotขนาดไฟล์ 66.00 KB
ดาวน์โหลด 791 ครั้ง

- template_07 ภายใน (กระดาษบันทึกข้อความ_ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร).dotขนาดไฟล์ 70.50 KB
ดาวน์โหลด 1,088 ครั้ง

- template_08 ภายใน (กระดาษบันทึกข้อความ_ขึ้นต้นด้วยตัวเลข).dotขนาดไฟล์ 71.50 KB
ดาวน์โหลด 666 ครั้ง

- template_09 บันทึก (ข้อความขึ้นต้นด้วยตัวอักษร).dotขนาดไฟล์ 71.50 KB
ดาวน์โหลด 1,173 ครั้ง

- template_10 บันทึก (ข้อความขึ้นต้นด้วยตัวเลข).dotขนาดไฟล์ 72.50 KB
ดาวน์โหลด 701 ครั้ง

- template_11 ประทับตรา (คำเต็ม).dotขนาดไฟล์ 61.00 KB
ดาวน์โหลด 416 ครั้ง

- template_12 ประทับตรา (คำย่อ).dotขนาดไฟล์ 61.00 KB
ดาวน์โหลด 346 ครั้ง

- template_13 คำสั่ง.dotขนาดไฟล์ 60.50 KB
ดาวน์โหลด 761 ครั้ง

- template_14 คำสั่ง (กรณีรับคำสั่ง).dotขนาดไฟล์ 61.00 KB
ดาวน์โหลด 516 ครั้ง

- template_15 ระเบียบ.dotขนาดไฟล์ 66.50 KB
ดาวน์โหลด 379 ครั้ง

- template_16 ประกาศ.dotขนาดไฟล์ 63.00 KB
ดาวน์โหลด 370 ครั้ง

- template_17 ประกาศ (กรณีทำการแทน).dotขนาดไฟล์ 64.00 KB
ดาวน์โหลด 350 ครั้ง

- template_18 รับรอง.dotขนาดไฟล์ 66.00 KB
ดาวน์โหลด 561 ครั้ง

- template_19 รายงานการประชุม.dotขนาดไฟล์ 63.50 KB
ดาวน์โหลด 619 ครั้ง

ที่มา
ผู้นำเข้า
วันที่นำเข้า
จำนวนผู้อ่าน
:
:
:
:
กองสารบรรณ
ร.อ.อนุรักษ์ แรงกลาง
15 ม.ค.61 [14:18:10]
6519 ครั้ง