:: ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์ กรมสารบรรณทหารเรือ ::

อนุมัติกำหนดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ. รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 66

ขออนุมัติกำหนดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ. รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 66
ไฟล์แนบ
- ขออนุมัติเปิดหลักสูตร.pdfขนาดไฟล์ 201.02 KB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง

ที่มา
ผู้นำเข้า
วันที่นำเข้า
จำนวนผู้อ่าน
:
:
:
:
โรงเรียนสารบรรณ
พ.จ.ท.กฤษณะ อบรมชอบ
29 ธ.ค.65 [11:50:49]
141 ครั้ง