:: ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์ กรมสารบรรณทหารเรือ ::

อนุมัติรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ. รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 66
ขออนุมัติเปิดการอบรมพร้อมกับให้ข้าราชการชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตรเข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ. รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 66
ไฟล์แนบ
- ขออนุมัติเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพฯ จ.อ.รุ่นที่ 1 งป.66.pdfขนาดไฟล์ 152.38 KB
ดาวน์โหลด 791 ครั้ง

ที่มา
ผู้นำเข้า
วันที่นำเข้า
จำนวนผู้อ่าน
:
:
:
:
โรงเรียนสารบรรณ
พ.จ.ต.กฤษณะ อบรมชอบ
28 ก.ย.65 [12:48:03]
1,028 ครั้ง