:: ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์ กรมสารบรรณทหารเรือ ::

ประกาศกรมสารบรรณทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียดต่าง ๆ ดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ 2565.pdfขนาดไฟล์ 1.95 MB
ดาวน์โหลด 652 ครั้ง

ที่มา
ผู้นำเข้า
วันที่นำเข้า
จำนวนผู้อ่าน
:
:
:
:
กองแผนและโครงการ
น.ต.อนุรักษ์ แรงกลาง
09 มิ.ย.65 [11:25:34]
823 ครั้ง