:: ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์ กรมสารบรรณทหารเรือ ::

แจ้งกำหนดการสอบ หมายเลขผู้เข้าสอบ และรายละเอียดการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศ เป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
ไฟล์แนบ
- ประกาศกำหนดการสอบ น.ท.-น.ต. ปี 65 (สบ.ทร.).pdfขนาดไฟล์ 309.84 KB
ดาวน์โหลด 542 ครั้ง

ที่มา
ผู้นำเข้า
วันที่นำเข้า
จำนวนผู้อ่าน
:
:
:
:
กองแผนและโครงการ
พ.จ.อ.ปกาสันฑร์ เกิดศรี
08 มิ.ย.65 [14:47:55]
735 ครั้ง