:: ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์ กรมสารบรรณทหารเรือ ::

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการและแจ้งการปฏิบัติในการสอบ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
ไฟล์แนบ
- แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 65.pdfขนาดไฟล์ 2.65 MB
ดาวน์โหลด 631 ครั้ง

ที่มา
ผู้นำเข้า
วันที่นำเข้า
จำนวนผู้อ่าน
:
:
:
:
กองแผนและโครงการ
พ.จ.อ.ปกาสันฑร์ เกิดศรี
11 พ.ค.65 [16:11:06]
709 ครั้ง