:: ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์ กรมสารบรรณทหารเรือ ::

อนุมัติยกเลิกพร้อมกับอนุมัติเพิ่มเติมการให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ. ประจำปี งป.๖๔

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
ไฟล์แนบ
- ขออนุมัติแก้ไข จ.อ.pdfขนาดไฟล์ 149.87 KB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง

ที่มา
ผู้นำเข้า
วันที่นำเข้า
จำนวนผู้อ่าน
:
:
:
:
โรงเรียนสารบรรณ
พ.จ.อ.ปกาสันฑร์ เกิดศรี
01 ต.ค.63 [14:17:37]
106 ครั้ง