:: ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์ กรมสารบรรณทหารเรือ ::

อนุมัติรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. ประจำปี งป.64

ขออนุมัติเปิดการอบรมพร้อมกับให้ข้าราชการชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตรเข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ. ประจำปี งป.64
ไฟล์แนบ
- อนุมัติหลักสูตรอาชีพ จ.อ. งป.64 .pdfขนาดไฟล์ 820.20 KB
ดาวน์โหลด 142 ครั้ง

ที่มา
ผู้นำเข้า
วันที่นำเข้า
จำนวนผู้อ่าน
:
:
:
:
โรงเรียนสารบรรณ
พ.จ.อ.ปกาสันฑร์ เกิดศรี
28 ก.ย.63 [14:29:50]
147 ครั้ง