:: ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์ กรมสารบรรณทหารเรือ ::

อนุมัติรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการธุรการ ประจำปี งป.63

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
ไฟล์แนบ
- อนุมัติเปิดการอบรม ธุรการ 63.pdfขนาดไฟล์ 509.93 KB
ดาวน์โหลด 359 ครั้ง

ที่มา
ผู้นำเข้า
วันที่นำเข้า
จำนวนผู้อ่าน
:
:
:
:
โรงเรียนสารบรรณ
พ.จ.อ.ปกาสันฑร์ เกิดศรี
13 ก.ค.63 [10:27:35]
402 ครั้ง