:: ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์ กรมสารบรรณทหารเรือ ::

แจ้งการปฏิบัติของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ. ประจำปี งป.63
สบ.ทร.กำหนดประกอบพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ. ประจำปี งป.63 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มี.ค.63 ณ รร.สบ.สบ.ทร. อาคาร 5 พระราชวังเดิม กรุงเทพฯ ให้ผู้เข้ารับการอบรมรายงานตัวเวลา 0800 - 0830 การแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข 4 ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดของหลักสูตรดังกล่าว เพิ่มเติมได้ทาง QR Code
ไฟล์แนบ
- CPO2020.pdfขนาดไฟล์ 1.57 MB
ดาวน์โหลด 207 ครั้ง

ที่มา
ผู้นำเข้า
วันที่นำเข้า
จำนวนผู้อ่าน
:
:
:
:
โรงเรียนสารบรรณ
จ.อ.กฤษณะ อบรมชอบ
12 มี.ค.63 [11:12:52]
337 ครั้ง