:: ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์ กรมสารบรรณทหารเรือ ::

อนุมัติรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ. รุ่นที่ 2 ประจำปี งป.63
อนุมัติรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ. รุ่นที่ 2 ประจำปี งป.63
ไฟล์แนบ
- 20200102150202.pdfขนาดไฟล์ 353.73 KB
ดาวน์โหลด 305 ครั้ง

ที่มา
ผู้นำเข้า
วันที่นำเข้า
จำนวนผู้อ่าน
:
:
:
:
โรงเรียนสารบรรณ
จ.อ.กฤษณะ อบรมชอบ
02 ม.ค.63 [14:06:56]
455 ครั้ง