:: ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์ กรมสารบรรณทหารเรือ ::

แจ้งการปฏิบัติของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนายสารบรรณมือใหม่ ประจำปี งป.63
สบ.ทร.กำหนดประกอบพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารสารบรรณมือใหม่ ประจำปี งป.63 ในวันพุธที่ 18 ธ.ค.62 ณ รร.สบ.สบ.ทร. อาคาร 5 พระราชวังเดิม กรุงเทพฯ ให้ผู้เข้ารับการอบรมรายงานตัวเวลา 0800 - 0830 การแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข 4 ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดของหลักสูตรดังกล่าว เพิ่มเติมได้ทาง QR Code
ไฟล์แนบ
- 20191216114209.pdfขนาดไฟล์ 746.65 KB
ดาวน์โหลด 200 ครั้ง

ที่มา
ผู้นำเข้า
วันที่นำเข้า
จำนวนผู้อ่าน
:
:
:
:
โรงเรียนสารบรรณ
จ.อ.กฤษณะ อบรมชอบ
16 ธ.ค.62 [10:48:57]
297 ครั้ง