:: ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสารบรรณ ::

รหัสข่าว
หัวข้อ
ที่มาของข่าว
วันที่เขียนข่าว
จำนวนผู้อ่าน
182 แจ้งการปฏิบัติของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. พรรคพิเศษ เหล่าทหารสารบรรณ งป.64
แจ้งการปฏิบัติของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื...
โรงเรียนสารบรรณ 05 ต.ค.63
[12:24:21]
110
181 อนุมัติยกเลิกพร้อมกับอนุมัติเพิ่มเติมการให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ. ประจำปี งป.๖๔
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
โรงเรียนสารบรรณ 01 ต.ค.63
[14:17:37]
107
179 อนุมัติรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. ประจำปี งป.64
ขออนุมัติเปิดการอบรมพร้อมกับให้ข้าราชการชั้นต่ำกว่...
โรงเรียนสารบรรณ 28 ก.ย.63
[14:29:50]
147
176 แจ้งการปฏิบัติผู้เข้ารับอบรมหลักสูตรการธุรการ ประจำปี งป.63
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
โรงเรียนสารบรรณ 13 ก.ค.63
[10:41:43]
1202
175 อนุมัติรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการธุรการ ประจำปี งป.63
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
โรงเรียนสารบรรณ 13 ก.ค.63
[10:27:35]
402
159 แจ้งการปฏิบัติของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ. ประจำปี งป.63
สบ.ทร.กำหนดประกอบพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อ...
โรงเรียนสารบรรณ 12 มี.ค.63
[11:12:52]
338
158 อนุมัติรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ. ประจำปี งป.63
อนุมัติรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเ...
โรงเรียนสารบรรณ 06 มี.ค.63
[09:00:48]
353
154 อนุมัติรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ. รุ่นที่ 2 ประจำปี งป.63
อนุมัติรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเ...
โรงเรียนสารบรรณ 02 ม.ค.63
[14:06:56]
455
153 แจ้งการปฏิบัติของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนายสารบรรณมือใหม่ ประจำปี งป.63
สบ.ทร.กำหนดประกอบพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารสาร...
โรงเรียนสารบรรณ 16 ธ.ค.62
[10:48:57]
298
152 อนุมัติรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนายทหารสารบรรณมือใหม่ ประจำปี งป.63
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามที่แนบ
โรงเรียนสารบรรณ 04 ธ.ค.62
[14:43:23]
352
หน้า
1 2 3 4 Next