:: ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์ กรมสารบรรณทหารเรือ ::

รหัสข่าว
หัวข้อ
ที่มาของข่าว
วันที่เขียนข่าว
จำนวนผู้อ่าน
247 ประกาศกรมสารบรรณทหารเรือ เรื่อง การสอบนายทหารสัญญาบัตร เพื่อเลื่อนยศเป็น นาวาโท และ นาวาตรี สายวิทยาการการสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
กองแผนและโครงการ 03 เม.ย.67
[12:23:06]
102
246 ประกาศกรมสารบรรณทหารเรือ เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2567
ประกาศกรมสารบรรณทหารเรือ เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนา...
กองแผนและโครงการ 01 เม.ย.67
[14:00:25]
203
245 อนุมัติเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ. รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 67
รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์แนบ
โรงเรียนสารบรรณ 01 มี.ค.67
[08:57:59]
190
244 ขออนุมัติเปิดการอบรมพร้อมกับให้ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรเข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ.รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๗
ตามที่แนบ
โรงเรียนสารบรรณ 21 ธ.ค.66
[12:28:35]
511
243 อนุมัติเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ. ประจำปีงบประมาณ 67
รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์แนบ
โรงเรียนสารบรรณ 16 ต.ค.66
[18:39:31]
665
242 ขออนุมัติเปิดการอบรมพร้อมกับให้กำลังพลเข้ารับการอบรมหลักสูตรการธุรการ ประจำปีงบประมาณ 66
ขออนุมัติเปิดการอบรมพร้อมกับให้กำลังพลเข้ารับการอบ...
โรงเรียนสารบรรณ 30 มิ.ย.66
[09:29:28]
845
241 ประกาศกรมสารบรรณทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2566
ตามประกาศ สบ.ทร. ลง 27 มิ.ย.66 เรื่อง การสอบเลื่อน...
กองแผนและโครงการ 27 มิ.ย.66
[11:52:01]
1413
240 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
รายละเอียดตามที่แนบ
กองแผนและโครงการ 26 มิ.ย.66
[07:45:39]
790
239 แก้ไขประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี 2566
ดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์แนบ
กองแผนและโครงการ 06 มิ.ย.66
[13:33:17]
795
238 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศ เป็น นาวาโท และ นาวาตรี ประจำปี ๒๕๖๖ เรื่อง กำหนดการสอบ หมายเลขสอบ และข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ สายวิทยาการการสารบรรณ
รายละเอียดดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์แนบ
กองแผนและโครงการ 06 มิ.ย.66
[13:27:42]
922
หน้า