:: ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์ กรมสารบรรณทหารเรือ ::

รหัสข่าว
หัวข้อ
ที่มาของข่าว
วันที่เขียนข่าว
จำนวนผู้อ่าน
226 สบ.ทร.ดำเนินการจัดทำไฟล์ภาพ ส.ค.ส. ประจำปี 2566
สามารถดาวน์โหลดนำไปใช้งานได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง
กองสารบรรณ 29 ธ.ค.65
[14:54:56]
126
224 อนุมัติกำหนดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ. รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 66
ขออนุมัติกำหนดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื...
โรงเรียนสารบรรณ 29 ธ.ค.65
[11:50:49]
142
223 อนุมัติรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ. รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 66
ขออนุมัติเปิดการอบรมพร้อมกับให้ข้าราชการชั้นต่ำกว่...
โรงเรียนสารบรรณ 28 ก.ย.65
[12:48:03]
621
222 ประกาศกรมสารบรรณทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2565
ตามประกาศ สบ.ทร. ลง 12 ก.ค.65 เรื่อง การสอบเลื่อนฐ...
กองแผนและโครงการ 12 ก.ค.65
[11:27:43]
2127
220 แจ้งการปฏิบัติของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรธุรการ ประจำปี งป.65
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
โรงเรียนสารบรรณ 04 ก.ค.65
[13:51:11]
545
219 ประกาศกรมสารบรรณทหารเรือ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิและรายละเอียดการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนประจำปี 2565
ตามประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประ...
กองแผนและโครงการ 27 มิ.ย.65
[12:30:49]
964
217 ประกาศกรมสารบรรณทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียดต่าง ๆ ดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์แนบ
กองแผนและโครงการ 09 มิ.ย.65
[11:25:34]
545
216 แจ้งกำหนดการสอบ หมายเลขผู้เข้าสอบ และรายละเอียดการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศ เป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
กองแผนและโครงการ 08 มิ.ย.65
[14:47:55]
496
215 อนุมัติเปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารสารบรรณมือใหม่ ประจำปี งป.65
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
โรงเรียนสารบรรณ 02 มิ.ย.65
[14:04:31]
388
214 ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการแ...
กองแผนและโครงการ 11 พ.ค.65
[16:11:06]
484
หน้า