ปฏิทินกิจกรรม KM
(ค้นพบทั้งหมด 36 อัลบั้ม : แบ่งเป็น 8 หน้า)   หน้า:  1  2  3  4  5  6  7  8  ถัดไป

การจัดบรรยายการจัดการความรู้
คณะกรรมการจัดการความรู้ของ สบ.ทร. จัดบรรยายการจัดการความรู้ให้แก่คณะกรรมการฯ และผู้ส่งเสริมการจัดการความรู้ (KM Facilitator) โดยมี อาจารย์จิรัชฌา วิเชียรปัญญา อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต มาเป็นวิทยากร ในวันพุธที่ ๑๗ เม.ย.๖๒ ระ...


หน่วยงานที่จัด/เกี่ยวข้อง : ส่วนบังคับบัญชา

นำเข้าเมื่อ 17 เม.ย. 2562 เวลา 15:29:19

โดย พ.จ.ต.พรเทพ ทรัพย์ประดิษฐ์

จำนวนผู้เข้าดู 1184 ครั้ง

การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ สบ.ทร.
สบ.ทร.โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ สบ.ทร. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของ สบ.ทร. โดยมี น.อ.เจตนา กนิษฐานนท์ รอง จก.สบ.ทร. ประธานกรรมการจัดการความรู้ สบ.ทร. เป็นประธาน เมื่อวันที่ 5 ก.ค.60 ณ ห้องประชุม สบ.ทร. องค์ความรู้ในกิจกรรมดังกล่าว ...


หน่วยงานที่จัด/เกี่ยวข้อง : ส่วนบังคับบัญชา

นำเข้าเมื่อ 5 ก.ค. 2560 เวลา 13:13:11

โดย จ.อ.พรเทพ ทรัพย์ประดิษฐ์

จำนวนผู้เข้าดู 1136 ครั้ง

คณะกรรมการ KM สบ.ทร. นำเสนอผลงานการจัดการความรู้ของหน่วย (Best Practice)
น.อ.เจตนา กนิษฐานนท์ รอง จก.สบ.ทร. และประธานกรรมการจัดการความรู้ของ สบ.ทร. และคณะ นำเสนอผลงานการจัดการความรู้ของหน่วย เสนอคณะอนุกรรมการจัดการความรู้ของ ทร. เมื่อ 3 ก.ค.60 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน ชั้น 4 โดยนำเสนอ องค์ความรู้ ...


หน่วยงานที่จัด/เกี่ยวข้อง : กองสารบรรณ

นำเข้าเมื่อ 4 ก.ค. 2560 เวลา 11:57:27

โดย ร.อ.อนุรักษ์ แรงกลาง

จำนวนผู้เข้าดู 1291 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ สบ.ทร.(KM) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
น.อ.เจตนา กนิษฐานนท์ รอง จก.สบ.ทร.(๑) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของกรมสารบรรณทหารเรือ (KM) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม สบ.ทร.๑ ชั้น ๒ ในวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐


หน่วยงานที่จัด/เกี่ยวข้อง : ส่วนบังคับบัญชา

นำเข้าเมื่อ 15 พ.ค. 2560 เวลา 14:37:03

โดย จ.อ.พรเทพ ทรัพย์ประดิษฐ์

จำนวนผู้เข้าดู 1178 ครั้ง

ประชุมจัดทำองค์ความรู้ รร.สบ.สบ.ทร. (KM)
รร.สบ.สบ.ทร.จัดการประชุมหารือครูช่วยสอนวิชางานสารบรรณและธุรการ เพื่อจัดทำองค์ความรู้ของ รร.สบ.สบ.ทร. ประจำปี งป.๖๐ เสนอคณะกรรมการจัดการความรู้ของ สบ.ทร. เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ ม.ค.๖๐ เวลา ๑๐๐๐ ณ รร.สบ.สบ.ทร.


หน่วยงานที่จัด/เกี่ยวข้อง : โรงเรียนสารบรรณ

นำเข้าเมื่อ 20 ม.ค. 2560 เวลา 13:50:13

โดย จ.ท.กฤษณะ อบรมชอบ

จำนวนผู้เข้าดู 1290 ครั้ง

(ค้นพบทั้งหมด 36 อัลบั้ม : แบ่งเป็น 8 หน้า)   หน้า:  1  2  3  4  5  6  7  8  ถัดไป